مینی ترانکینگ لگراند

لگراند فرانسه
لگراند فرانسه

:: داکت لگراند یا مینی ترانکینگ لگراند موسوم بهDL PLUS در سایز های مختلف

داکت لگراند یا مینی ترانکینگ لگراند موسوم به DL PLUS << انواع ترانکینگ Dlp<< سیستم مدیریت کابل کشی << بازار ایران << محصولات

 

 
    
- مینی ترانکینگ لگراند
 سایز  12/5 *   20
 
- مینی ترانکینگ لگراند سایز       20 *  32
 
- مینی
ترانکینگ
لگراند سایز       1640
 
-
مینی ترانکینگ
لگراند سایز       20 * 75
 

- فریم  ها و تجهیزات  جانبی 
مینی ترانکینگ لگراند فرانسه
 
Cat. No 30008  Legrand Mini Trunking DL PLUS 20 x 12.5 مینی ترانکینگ لگراند  سایز  12/5 *   20


دانلود اطلاعات فنی
T-Junction
Cat. No 302 24
Changeable (internal-external) angle
Cat. No 302 21
Changeable Flat angle
Cat. No 302 23
           
Cat. No 300 17
Cat. No
300 21
Legrand Mini Trunking DL PLUS  32 x 2      Legrand Mini Trunking DL PLUS 40 x 16 مینی ترانکینگ لگراند  سایز  20 *   32
مینی ترانکینگ لگراند سایز  16 *   40


دانلود اطلاعات فنی
End-Cap
Cat. No 312 0
9
T-Junction
Cat. No 302
74
Changeable (internal-external) angle
Cat. No 302 71
Changeable (internal-external) angle
Cat. No 333 25
               
Cat. No 300 33 Legrand Mini Trunking DL PLUS 75 x 20 مینی ترانکینگ لگراند  سایز  20 *   75


دانلود اطلاعات فنی
T-Junction
Cat. No 302 26
Changeable external angle
Cat. No 303 01
Changeable internal angle
Cat. No
303 02
Flat angle
Cat. No 30
3 03
               
Legrand Frame & Installation Accessories فریم  ها و تجهیزات جانبی قابل نصب بر روی مینی ترانکینگ لگراند فرانسه
Legrand Mosaic Frame
Cat. No 316 14 +
adaptor
Cat. No 317 09
Legrand Mosaic Frame
Cat. No 316 21


دانلود اطلاعات فنی
Legrand Mosaic Frame
Cat. No 316 11 +
adaptor
Cat. No 317 07
DCL unit
Cat. No 306 50
Legrand Linking Piece
Cat. No 306 67
Legrand Wall & ceiling tap-off
Cat. No 302 16
Legrand Mosaic Frame
Cat. No 316 21 +
adaptor
Cat. No 317 08
Legrand Mosaic Frame
Cat. No 316 22 +
adaptor
Cat. No 317 09
 
 
  :: لینکهای مرتبط به انواع ترانکینگ  و داکت های DLP لگراند فرانسه
ترانکینگ لگراندجهت لوله وسیالات FLUID
 اینجا کلیک کنید
ترانکینگ لگراند فرانسه گروه Adaptable
 اینجا کلیک کنید
  ترانکینگ لگراند فرانسه Fully Assembled
 اینجا کلیک کنید
Multi Purpose ترانکینگ کلاسیک لگراند اینجا کلیک کنید

لگراند ایران مینی ترانکینگ

آدسا نماينده رسمي لگراند فرانسه در ايرانDesigned & Powered by Adsa Co.Official Representative of Legrand FRANCE IN IRAN , Copyright 2011