لگراند فرانسه
لگراند فرانسه

:: کیف ابزار فیبر نوری

کیف ابزار فیبر نوری لگراند<< تجهیزات پسیو شبکه << بازار ایران << محصولات
 کیف ابزار فیبر نوری لگراند


 
ابزاری ساده و آسان جهت اتصال کانکتورهای فیبر نوری
 
تنها در کمتر از  3  دقیقه

بدون  نیاز به  روشنایی روز ، برق و  پلیش و  میکروسکوپ


دانلود اطلاعات فنی
  کیف ابزار فیبر نوری لگراند فرانسه
 Legrand Installation kit for fast crimping connector  Legrand Installation kit for fast crimping connector

مشخصات فنی

کیف ابزار فیبر نوری 
جهت اتصال سريع و ساده کانکتورهای فیبر نوریST, SC , LC


پكيج شامل:

- Installation instructions and video

- Stripping tool (for fibres and cables)

- Cleaving tool

- Microscope for checking the quality of the cut

- Crimping tool

- Accessories (scissors, marker, wipes)

مشخصات فنی

کیف ابزار فیبر نوری 
جهت اتصال سريع و ساده کانکتورهای فیبر نوریST, SC , LC


پكيج شامل:

- Installation instructions and video

- Stripping tool (for fibres and cables)

- Cleaving tool

- Microscope for checking the quality of the cut

- Crimping tool

- Accessories (scissors, marker, wipes)

Cat No. 331 90 Cat No. 331 93
 کانکتورهای فیبر نوری   Fast Crimping لگراند قابل استفاده توسط  کیت 33193 
 Legrand Multi Mode Fast Crimp connectors 900 μm  Legrand Multi Mode Fast Crimp connectors 900 μm

مشخصات کلی

کانکتورهای مالتی مود 10 گیگا 
از نوع  SC
50/125 μm میکرون قطر
قابل استفاده توسط کیت 33193

Cat No. 331 07 SC connector for 50/125 μm fibre-10Giga

Pre-polished connectors with ceramic ferrule

Typical attenuation < 0.3 dB

No glue, polishing or current source required

Unlimited storage period

مشخصات کلی

کانکتورهای مالتی مود 10 گیگا 
از نوع  LC
50/125 μm میکرون قطر
قابل استفاده توسط کیت 33193

Cat No. 331 06 LC connector for 50/125 μm fibre-10Giga

Pre-polished connectors with ceramic ferrule

Typical attenuation < 0.3 dB

No glue, polishing or current source required

Unlimited storage period

Cat No. 331 07 Cat No. 331 06
Legrand  Multi Mode Fast Crimp connectors 900 μm    Legrand Multi Mode Fast Crimp connectors 900 μm

مشخصات کلی

کانکتورهای مالتی مود از نوع  ST وSC
62/125 μm میکرون قطر
قابل استفاده توسط کیت 33193

Cat No. 331 10 SC connector

Cat No. 331 10 ST connector for 62/125 μm fibre

Pre-polished connectors with ceramic ferrule

Typical attenuation < 0.3 dB

No glue, polishing or current source required

Unlimited storage period

مشخصات کلی

کانکتورهای مالتی مود -

قابل استفاده توسط کیت 33193

Cat No. 331 08 ST connector for 50/125 μm fibre-10Giga

Cat No. 331 09 LC connector for 62/125 μm fibre

Pre-polished connectors with ceramic ferrule

Typical attenuation < 0.3 dB

No glue, polishing or current source required

Cat No.331 10 Cat No.331 08
 Legrand Single Mode -Fast Crimp connectors 900 μm with tool kit Cat.No 331 93

Fast crimping connectors 900 μm

Pre-polished connectors with ceramic ferrule

Typical attenuation < 0.3 dB

No glue, polishing or current source required

Unlimited storage period

For exclusive use with kit Cat. No. 331 93

Singlemode connectors

Cat No.  331 12

LC connector for 9/125 μm fibre

Cat No.  331 13

SC connector for 9/125 μm fibre

 کانکتورهای فیبر نوری Fast Crimping  لگراند قابل استفاده توسط  کیت 33190 

 Legrand Fast Crimp connectors 900 μm with tool kit Cat.No 331 90

مشخصات کلی

کانکتورهای قابل استفاده توسط کیت 33191

Cat No. 330 50   SC connector for 50/125 μm fibre

Cat No. 330 51  ST connector for 50/125 μm fibre

Cat No. 331 49 SC connector for 62,5/125 μm fibre

Cat No. 331 29  ST connector for 62,5/125 μm fibre

Cat No. 331 51
 کانکتورهای فیبر نوری  Exposy انعطاف پذیر لگراند
Legrand  Epoxy connectors, 50/125 and 62.5/125 μm     Legrand Epoxy connectors,50/125 and62.5/125 μm  

مشخصات کلی

کانکتورهای از نوع  SC

Cat No. 331 47 SC connector

 

For 900 μm fibre terminations
Connectors with ceramic ferrule
Typical insertion loss: 0.3 dB

مشخصات کلی

کانکتورهای از نوع  ST

Cat No. 331 27 LC connector

 

For 900 μm fibre terminations
Connectors with ceramic ferrule
Typical insertion loss: 0.3 dB
Cat No. 742 47 Cat No. 742 27
         
 
 
                         
  Legrand Epoxy connectors,50/125 and62.5/125 μm  

مشخصات کلی

کانکتورهای از نوع  LC

Cat No. 331 00 LC connector

 

For 900 μm fibre terminations
Connectors with ceramic ferrule
Typical insertion loss: 0.3 dB
Cat No. 331 00
  :: لینکهای مرتبط به تجهیزات فیبر نوری لگراند
سوکت های موزاییک فیبر نوری
 اینجا کلیک کنید
 پچ پنل فیبر نوری
 اینجا کلیک کنید
 انواع پچ کورد  و اتصالات
فیبر نوری

 اینجا کلیک کنید
انواع  کابل
فیبر نوری
اینجا کلیک کنید

آدسا نماينده رسمي لگراند فرانسه در ايرانDesigned & Powered by Adsa Co.Official Representative of Legrand FRANCE IN IRAN , Copyright 2011